Bộ nhận diện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Bao gồm Backdrop, Phướn, Băng rôn, Pano, Biển quảng cáo, Phong bì… phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam. Với mục tiêu đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá giới thiệu quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đến với người dân và bạn bè quốc tế diễn ra một cách đồng bộ và thống nhất.