LỊCH THI ĐẤU

STT
Các môn thi đấu Tháng năm Thời gian Số ngày tổ chức
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Lễ khai mạc #####
Lễ bế mạc 23/5/2022
1 Điền kinh 14/05 đến 19/05/2022 6 ngày
2 Thể thao dưới nước Bơi 14/05 đến 19/05/2022 6 ngày
Nhảy cầu 08/05 đến 11/05/2022 4 ngày
3 Bắn cung 15/05 đến 19/05/2022 5 ngày
4 Cầu lông 13/05 đến 21/05/2022 9 ngày
5 Bóng rổ 5×5 16/05 đến 22/05/2022 7 ngày
3×3 13/05 đến 14/05/2022 2 ngày
6 Billiard Snooker 14/05 đến 22/05/2022 9 ngày
7 Boxing 15/05 đến 22/05/2022 8 ngày
8 Đua thuyền Canoeing/Kayak 17/05 đến 21/05/2022 5 ngày
9 Cờ Cờ vua 10/05 đến 21/05/2022 12 ngày
Cờ tướng 14/05 đến 20/05/2022 9 ngày
10 Xe đạp Địa hình 14/05 đến 17/05/2022 4 ngày
Đường trường 19/05 đến 22/05/2022 4 ngày
11 Khiêu vũ thể thao 15/05 đến 16/05/2022 2 ngày
12 Đấu kiếm 13/05 đến 18/05/2022 6 ngày
13 Bóng đá Bóng đá nam 06/05 đến 22/05/2022 17 ngày
Bóng đá nữ 11/05 đến 21/05/2022 11 ngày
Futsal nam 10/05 đến 20/05/2022 11 ngày
Futsal nữ 10/05 đến 20/05/2022 11 ngày
14 Golf 13/05 đến 18/05/2022 6 ngày
15 Thể dục Dụng cụ 13/05 đến 16/05/2022 4 ngày
Nghệ thuật 18/05 đến 19/05/2022 2 ngày
Aerobic 21/05 đến 22/05/2022 2 ngày
16 Bóng ném Trong nhà 15/05 đến 21/05/2022 7 ngày
Bãi biển 06/05 đến 11/05/2022 6 ngày
17 Judo 18/05 đến 22/05/2022 5 ngày
18 Karate 18/05 đến 20/05/2022 3 ngày
19 Muay 17/05 đến 22/05/2022 6 ngày
20 Pencak Silat 10/05 đến 16/05/2022 6 ngày
21 Bi sắt 11/05 đến 19/05/2022 7 ngày
22 Đua thuyền Rowing 09/05 đến 14/05/2022 6 ngày
23 Cầu mây 13/05 đến 21/05/2022 9 ngày
24 Bắn súng 16/05 đến 22/05/2022 7 ngày
25 Bóng bàn 13/05 đến 20/05/2022 8 ngày
26 Taekwondo 16/05 đến 19/05/2022 4 ngày
27 Quần vợt 13/05 đến 22/05/2022 10 ngày
28 Bóng chuyền Trong nhà 13/05 đến 22/05/2022 10 ngày
Bãi biển 15/05 đến 20/05/2022 6 ngày
29 Cử tạ 19/05 đến 22/05/2022 4 ngày
30 Vật 17/05 đến 19/05/2022 3 ngày
31 Wushu 13/05 đến 15/05/2022 3 ngày
32 Thể hình 13/05 đến 15/05/2022 3 ngày
33 Bowling 16/05 đến 19/05/2022 4 ngày
34 Thể thao điện tử 13/05 đến 22/05/2022 10 ngày
35 Lặn 21/05 đến 22/05/2022 2 ngày
36 Kickboxing 06/05 đến 11/05/2022 8 ngày
37 Kurash 10/05, 11/05, 13/05 3 ngày
38 Jujitsu 14/05 đến 15/05/2022 2 ngày
39 Hai môn và ba môn phối hợp 14/05 đến 15/05/2022 2 ngày
40 Vovinam 18/05 đến 22/05/2022 5 ngày